Tesco – Frýdek Místek

Realizace: 2020
Investor: Tesco Stores ČR a.s

Sanace strusky HM a sanace parkoviště – Etapa 3 a 4.

Tento projekt se týkal části interiéru HM Tesco především části, kde se nachází nájemní jednotky.

TECHARTSTAV a.s. byl generálním dodavatelem stavby. Součástí projektu byla kompletní demontáž vnitřního vybavení, demontáž dělících příček, vybagrovánípodlahy, sanace podloží a následně opětovná montáž a instalace nájemních jednotek včetně elektro prací.

Vše včetně revizí, obstarání kolaudačního souhlasu, výrobní dokumentace, atestů, certifikátů apod.