Mendelovo gymnázium, Opava

Realizace: 2021
Investor: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Odkopy a sanace venkovního zdiva a s tím spojené úpravy přilehlých prostor

Na obvodových zdech z cihelného zdiva se nacházela vlhkost. Z důvodů sanace byly provedeny i úpravy přilehlých prostor, jako například rozebrání chodníku.