Revize divadelní techniky

Revize a servis divadelní techniky jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a optimálního výkonu zařízení. Kontrolují elektrické i mechanické součásti, testují světelné a zvukové systémy a inspektují jevištní mechanismy a požární zabezpečení.

Revize a servis

Shromažďovací prostory v divadlech podléhají přísným normám, zejména v oblasti požární ochrany a nouzového osvětlení.

Existují dva základní druhy revizí: výchozí, prováděná před uvedením zařízení do provozu, a pravidelné, prováděné v pravidelných intervalech. Každá revize je zdokumentována revizní zprávou, která je velmi důležitá pro pojistné plnění, kolaudaci a další administrativní účely. Pravidelné revizní kontroly se pohybují od 3 měsíců do 5 let dle druhu zařízení.

Technologické celky podléhající revizím

Elektrozařízení

Elektrozařízení

Elektrozařízení v kulturních domech zahrnují veškerou elektrickou infrastrukturu pro osvětlení, zvuk, obraz, a další funkce. Patří sem rozvody, světelné systémy, ozvučení, bezpečnostní prvky.

Zabezpečovací systémy

Zabezpečovací systémy

Jsou různé druhy zabezpečovacích systémů, aby chránily majetek, personál a návštěvníky. Patří sem: alarmové systémy, kamerové systémy, přístupové kontroly, detektory požáru, bezpečnostní osvětlení a zabezpečení technických zařízení.

Jevištní a technologická zařízení

Jevištní a technologická zařízení

Zahrnují různé prvky a technologie používané na divadelním jevišti a v jeho okolí. Patří sem: jevištní tahy, zvedací stoly a podia, lanovody, stínění, speciální efekty, audiovizuální technologie.

POPTAT Revize nebo servis

Servis divadelní techniky

Servis divadelní techniky zahrnuje pravidelnou údržbu, opravy a technickou podporu zařízení v divadelním prostředí. 

Servis divadelní techniky

Mezi typické úkoly servisu patří:

Kontrola a údržba osvětlovacího systému, včetně světelných zařízení, reflektorů, světelných panelů a řídicích systémů.

Kontrola zvukového vybavení, včetně mikrofonů, reproduktorů, mixážních pultů a dalších audio systémů.

Údržba jevištní techniky, jako jsou lana, závěsy, jevištní mechanizmy a podlahy.

Kontrola a opravy technických zařízení, jako jsou elektrické rozvody, klimatizace, bezpečnostní systémy a další.

Druhy servisu

Záruční servis

Záruční servis

Po nákupu divadelní techniky zákazník obvykle dostává záruku, která kryje možné výrobní vady nebo nedostatky v určeném časovém období, často obvykle jeden rok. V rámci této záruky je poskytována bezplatná oprava nebo výměna poškozených dílů či zařízení.

Pozáruční servis

Pozáruční servis

Zahrnuje placené opravy, údržbu a modernizace divadelní techniky. Může se jednat o opravy poškozených součástí, pravidelné údržby, aktualizace softwaru nebo vylepšení systémů v souladu s novými technologiemi a požadavky divadla.

Chcete více informací nebo ROVNOU poptaT?

Realizace

Zde můžete nahlédnout do našeho portfolia abyste prozkoumali projekty, které jsme v posledních letech úspěšně realizovali. Podívejte se na naši práci a naberte inspiraci pro vaše vlastní projekty.

Více realizací