Bezpečnostní vybavení

Bezpečnostní vybavení

Požární ochrana: Požární ochrana v kulturních zařízeních musí být pečlivě plánována a prováděna v souladu s místními požárními předpisy a normami.

Bezpečnostní zábrany: Bezpečnostní zábrany jsou navrženy a umístěny tak, aby minimalizovaly riziko úrazů a nehod během divadelních produkcí a kulturních akcí. Jejich správná instalace a údržba jsou klíčové pro ochranu zdraví a bezpečnosti všech osob zapojených do provozu a představení.

POPTAT divadelní techniku

Realizace

Zde můžete nahlédnout do našeho portfolia abyste prozkoumali projekty, které jsme v posledních letech úspěšně realizovali. Podívejte se na naši práci a naberte inspiraci pro vaše vlastní projekty.

Více realizací