Kina

Kino je zařízení, kde jsou promítány filmy před publikem. V kinech se využívají různé technologie k promítání filmů a poskytování zážitku divákům. Mezi tyto technologie patří digitální projekce, která nahradila tradiční filmové projekční stroje. Dále sem patří moderní zvukové systémy, jako Dolby Digital a DTS, které umožňují prostorový zvuk a lepší zážitek z poslechu. Tyto technologie společně přispívají k tomu, aby návštěva kina byla příjemným a poutavým zážitkem.

Kina

Použité dIvadelní technologie

Audio a video technika

Audio a video technika

V kinech zajišťují kvalitní zvuk a obraz při promítání filmů, čímž přispívají k celkovému zážitku z filmových produkcí. V divadlech podporují atmosféru a působivost představení prostřednictvím osvětlení, zvukových efektů a projekcí. V kulturních zařízeních umožňují prezentaci multimediálních obsahů, koncerty, výstavy a další události. Tyto technologie tedy hrají klíčovou roli v tom, jak diváci a návštěvníci vnímají a prožívají různé kulturní a umělecké zážitky.

Látkové vybavení

Látkové vybavení

Tyto prvky jsou využívány pro vytváření atmosféry, oddělení scén a prostorů, tlumení zvuku a estetického zdobení. Závěsy a opony jsou například používány k zakrytí scény nebo jako pozadí pro projekce. Scénické dekorace pak mohou být různými formami kulisy nebo prostorových prvků, které pomáhají vytvářet různé prostředí a atmosféru v rámci vystoupení. Akustické panely slouží k tlumení odrazů zvuku a zlepšení akustiky v místnosti. Celkově přispívá látkové vybavení k celkovému vizuálnímu dojmu a funkčnosti prostoru pro diváky a performery.

Scénické a jevištní zařízení

Scénické a jevištní zařízení

Scénické a jevištní zařízení jsou klíčovou infrastrukturou pro divadelní, filmové a další produkce. Patří sem pohyblivá jeviště, závěsy, kulisy, dekorace, nábytek a speciální efekty. Pohyblivé jeviště umožňuje variabilitu v průběhu představení, závěsy a kulisy rychlé změny scénářů. Dekorace a nábytek vytvářejí atmosféru. Speciální efekty přidávají kouzlo a dramatičnost. Zvukové a osvětlovací systémy podporují atmosféru a režijní záměr. Tyto prvky společně s herci tvoří nezapomenutelný zážitek pro diváky a umožňují tvůrcům realizovat své vize.

Strojní technologie

Strojní technologie

Strojní technologie v divadlech, kinech a kulturních domech zahrnuje různá zařízení a systémy pro pohyb, manipulaci a efekty během vystoupení a událostí. V divadlech se podílí na pohybu jeviště a manipulaci s kulisami. V kulturních domech se využívá pro podporu událostí jako jsou koncerty, divadelní představení a konference. To může zahrnovat pohyblivá pódia, zdvihací systémy pro osvětlení a ozvučení, i speciální efekty jako pyrotechniku a pohyblivé scény. Strojní technologie hraje důležitou roli při poskytování pohybu, efektů a dalších technických aspektů v těchto prostorách.

Akustické systémy

Akustické systémy

V divadlech, kinech a kulturních domech jsou akustické systémy nezbytné pro kvalitní zvukový zážitek. Správně navržené reproduktory a ozvučovací systémy zajišťují jasný a vyvážený zvuk dialogů, hudby i efektů. Podmínkou je dobře navržená akustika místností, toho dosáhneme volbou vhodných akustických panelů a dalších akustických systému. V kulturních domech jsou klíčové pro různé události, jako jsou koncerty či přednášky, kde umožňují optimální rozložení zvuku v celém prostoru. Akustické systémy tak přispívají k celkovému zážitku diváků a posluchačů.

Scénické světla

Scénické osvětlení

Scénické osvětlení je umění a technika osvětlování prostoru, zejména na divadelních scénách, koncertech a dalších. Jeho cílem je vytvořit atmosféru, vyvolat náladu a podpořit vizuální dojem vystoupení. Využívá různé typy světel, filtry a kontrolní prvky, aby dosáhl požadovaného efektu, jako jsou změny barev a intenzity. Profesionální scénografie spolupracuje s osvětlovacími designéry, kteří připravují osvětlovací koncept odpovídající celkové vizi představení. Takto vytvořené osvětlení hraje klíčovou roli v prožitku diváků.

POPTAT divadelní technologie

Realizace

Zde můžete nahlédnout do našeho portfolia abyste prozkoumali projekty, které jsme v posledních letech úspěšně realizovali. Podívejte se na naši práci a naberte inspiraci pro vaše vlastní projekty.

Více realizací