Kdy začít s přípravou rekonstrukce, realizace, modernizace kulturního centra, divadla či kina
Zpět

Kdy začít s přípravou rekonstrukce, realizace, modernizace kulturního centra, divadla či kina

Každý projekt, ať už se jedná o výstavbu, nebo rekonstrukci kulturního centra, divadla nebo kina, prochází několika klíčovými fázemi:

 • Začíná to samotnou myšlenkou, kdy se zvažuje potřeba a význam vytvoření, nebo rekonstrukce kulturního prostoru.
 • pasportizací,
 • zpracováním projektové dokumentace,
 • po dokončení dokumentace následuje příprava na realizaci,
 • nesmíme podcenit výběr vhodného dodavatele technických celků, stavebních prací a úprav,
 • samotná realizace projektu představuje fázi, kdy se plány proměňují v konkrétní stavbu,
 • poslední fází je předání díla, kdy je kulturní centrum, divadlo nebo kino předáno do užívání veřejnosti.

Díky naší mnohaleté zkušenosti s projekty kulturních center, divadel a kin jsme schopni identifikovat potenciální komplikace již v přípravné fázi.

Tím eliminujeme:

 • případné vícepráce,
 • minimalizujeme finanční nároky
 • a dodržujeme stanovený časový plán.

Během celého procesu mohou vzniknout nečekané situace, které mohou ovlivnit časový plán, termín dokončení a finanční rozpočet projektu.

Pojďme si některé z těchto situací přiblížit

Záměr – myšlenka rekonstrukce

V přípravě na rekonstrukci, stavbu a podobné stavební činnosti hraje klíčovou roli pečlivé promyšlení cílového záměru. Často se objevují nové požadavky během průběhu úprav, což může ovlivnit již probíhající práce. Tato změna rozsahu prací podléhá projektovému trojimperativu, ovlivňujícímu časové plány a náklady projektu. Nakonec se tyto změny mohou pro zákazníka stát velmi náročnou situací.

Pasportizace

Pasportizací se rozumí proces popisování a dokumentace skutečného stavu věcí. V našem případě se jedná o popis pozemků, budov, inženýrských sítí či jiných stávajících stavebních objektů.

Zpracování projektové dokumentace

Při komplexních realizacích kulturního domu, divadla či kina je klíčové zpracovat více typů projektové dokumentace k více specifickým celkům jako například hrubá stavba, elektro, VZT, vybavení, technologie apod. V tomto případě je nutná projektová dokumentace od několika odborných projektantů. Zde je nutná koordinace navrhovaného řešení jednotlivými projektanty a s ohledem na jejich kapacity se tato fáze může také výrazně prodloužit.

Ohlášení stavby, případně rekonstrukce a komunikace s úřady

SCHVÁLENÍ PROJEKTU

Je třeba si uvědomit, že každá stavba má svoje specifika, především s ohledem na stavební zákon. Stavební zákon nám mimo jiné říká jaké stanoviska a doklady je potřeba vyřídit, především s úřady. Zde je cesta někdy trnitá a hlavně zdlouhavá. Bez potřebných dokumentů a vyjádření není možné stavbu zahájit.

Výběr vhodného dodavatele

Dalším klíčovým prvkem při přípravě na realizaci úprav divadla, kina či kulturního domu je vyhlášení výběrového řízení a výběr vhodného dodavatele. Tato fáze je časově náročná kvůli zpracování nabídek, rozpočtů a samotnému výběru dodavatele. Není snadné najít subjekt s dostupnými kapacitami v požadovaném termínu.

Ideální je vybrat generálního dodavatele, schopného poskytnout komplexní řešení od A do Z.

S tím souvisí následující výhody:

 • Investorovi ne málo ulehčíme práci na koordinaci jednotlivých firem, které se na projektu podílí.
 • Smlouvy s jedním subjektem
 • Záruka od jednoho subjektu
 • Servis a opravy

Realizace

Realizace je fáze, kdy se plány a návrhy proměňují do konkrétní stavby. Zahrnuje fyzickou výstavbu a implementaci plánů. Během této fáze se sleduje pokrok stavby a zajišťuje se dodržování stanovených specifikací.

Dokončení a předání díla

Po dokončení stavby následuje fáze testování, kde jsou ověřeny různé aspekty zařízení, jako je bezpečnost, funkčnost a kvalita.

Poslední fází projektu je předání díla, kdy je kulturní centrum, divadlo nebo kino formálně předáno do užívání veřejnosti. To zahrnuje oficiální předání klíčů, předání dokumentace a provedení všech formálních kroků potřebných k uvedení zařízení do provozu.

Doporučení na závěr

Důkladně promyslete váš záměr, identifikujte možná rizika a vybírejte osvědčeného, zkušeného partnera pro vaše dílo. Abychom parafrázovali přísloví, „Práce kvapná málo platná“, je klíčové začít s předstihem.

Ve všech etapách vašeho projektu jsme připraveni a schopni vám poskytnout potřebnou pomoc.

Neváhejte nás kontaktovat

Tel: +420 733 677 201

E-mail: [email protected]

Víc kontaktů

Chcete více informací nebo ROVNOU poptaT?