Kino Vesmír Ostrava

Realizace: 2022
Investor: Janáčková filharmonie Ostrava, p.o.

Akustický redesign bývalého kina Vesmír

Přestavba prostoru kina na koncertní sál. Z hlediska prostorové akustiky se jedná o dva protipóly z hlediska odrazů a s tím spojených akustických parametrů. Bylo potřeba dobu dozvuku výrazně prodloužit. Bylo potřeba nahradit materiálové složení stěn a upravit geometrii místnosti. Součásti projektu bylo i dodání a instalace osvětlovací techniky, a také stavební úpravy v zázemí kina Vesmír.