Ostravské muzeum

Realizace: 2022
Investor: Ostravské muzeum p.o.

Oprava, rekonstrukce a inovace stávajícího osvětlení stálých expozic Ostravského muzea