Rekonstrukce budovy MěÚ – dodávka audio video techniky

Realizace: 2021
Investor: město Orlová

Dodávka a instalace AV techniky

Předmětem díla je komplexní dodávka a instalace vybavení místností AV technikou a
konferenčním systémem. Rekonstrukce se týká prostor sálu zastupitelů a zasedací místnosti rady.
Sál bude sloužit pro zasedání a hlasování zastupitelů, ale také jako místnost pro jednání a
prezentace.