Slezské divadlo Opava

Realizace: 2021
Investor: Slezské divadlo Opava, p.o.

Výroba a dodání samostojných sedadel.