Studio G

Realizace: 2020
Investor: Nový příběh, zapsaný ústav

Vyhotovení hlukové studie pro divadelní prostor Studia G

V rámci změny užívání stavby bylo potřeba vypracovat komplexní hodnocení vlivu všech zdrojů hluku, které v daném prostoru po realizaci změny užívání vzniknou a budou provozovány. TECHARTSTAV a.s. vypracoval pro tyto potřeby hlukovou studii pro divadelní prostor Studia G.

Logo Studio G