Tesco Stores ČR a.s.

Realizace: 2021
Investor: Tesco Stores ČR a.s.

Stavební úpravy a sanace strusky zejména v interiéru stávajícího hypermakrketu.

Z důvodů bobtnání ocelárenské strusky v podlahových konstrukcích došlo k její deformaci konstrukcí. V tomto projektu byly kromě sanace postižených části řešeny i další stavební úpravy, například výměna deformovaných fasádních panelů, nové oplechování časti hypermarketu, nová zámková dlažba a další stavební úpravy.