Tesco Třebovice – prodejna Action

Realizace: 2021
Investor: Action

Stavební úpravy pro vybudování prodejny Action