Divadlo loutek Ostrava

Realizace: 2021
Investor: Divadlo loutek Ostrava p.o.

Rekonstrukce střešních plášťů divadla loutek

Střešní konstrukce vykazovala problémové místa jako například místa s nedostačným vyspádováním, plochy s hromadící se vodou, zanesené střešní vpusti, protékající potrubí vedoucí od střešních vpustí, nevhodně provedené prostupy vzduchotechniky a velké množství příslušenství střechy, které zabraňuje přímému odtékání dešťové vody do příslušného potrubí (jako např. vzduchotechnické vedení, plynové vedení apod.). Řešení obnášelo očištění podkladu stávající stropní kostrukce, nanesení penetračního nátěru, hydroizolační vrstvy v podobě pásu z SBS modifikovaného asfaltu, tepelné izolace z pěnového polystyrenu, separační vrstvy z netkané textilie a hydroizolační vrstvy ze střešní fólie z PVC-P určené k mechanickému kotvení.