Divadlo loutek Ostrava
Zpět

Divadlo loutek Ostrava

Ostrava

Realizace: 2021
Investor: Divadlo loutek Ostrava p.o.

Rekonstrukce střešních plášťů divadla loutek

Střešní konstrukce vykazovala problémové místa jako například místa s nedostačným vyspádováním, plochy s hromadící se vodou, zanesené střešní vpusti, protékající potrubí vedoucí od střešních vpustí, nevhodně provedené prostupy vzduchotechniky a velké množství příslušenství střechy, které zabraňuje přímému odtékání dešťové vody do příslušného potrubí (jako např. vzduchotechnické vedení, plynové vedení apod.). Řešení obnášelo očištění podkladu stávající stropní kostrukce, nanesení penetračního nátěru, hydroizolační vrstvy v podobě pásu z SBS modifikovaného asfaltu, tepelné izolace z pěnového polystyrenu, separační vrstvy z netkané textilie a hydroizolační vrstvy ze střešní fólie z PVC-P určené k mechanickému kotvení.

Chcete více informací nebo ROVNOU poptaT?

Realizace

Zde můžete nahlédnout do našeho portfolia abyste prozkoumali projekty, které jsme v posledních letech úspěšně realizovali. Podívejte se na naši práci a naberte inspiraci pro vaše vlastní projekty.

Více realizací