Revize divadelní techniky

Revize divadelní techniky jsou nezbytné pro udržení bezpečnosti, spolehlivosti a optimálního výkonu zařízení. Běžné revize zahrnují kontrolu elektrických a mechanických součástí, testování světelných a zvukových systémů, inspekci jevištních mechanismů a zabezpečení proti požáru.

Většina divadel a kulturních zařízení má tzv shromažďovací prostory, pro které platí speciální, přísnější pravidla definované normami. Tyto normy udávají co v těchto prostorách musí být splněno například z hlediska požární ochrany, nouzového osvětlení a pod.

Existují dva druhy revizí:

  1. Výchozí revize se provádí před uvedením zařízení do provozu.
  2. Pravidelné revize jsou systematické a provádějí se v pravidelných intervalech.

Každá revize je zdokumentována revizní zprávou, která je důležitá například pro pojistné plnění v případě havárie nebo úrazu, pro úspěšnou kolaudaci apod.

Revizím a pravidelným prohlídkám podléhají například tyto technologické celky:

Elektrozařízení

Elektrozařízení v kulturních domech zahrnují veškerou elektrickou infrastrukturu a zařízení, která slouží k zajištění elektrického napájení a osvětlení prostorů, provozu zvukové a obrazové techniky, a dalších elektrických funkcí. To zahrnuje elektrické rozvody, světelné systémy, ozvučovací a audiovizuální techniku, bezpečnostní systémy a další.

Zabezpečovací systémy

V kulturních zařízeních jako jsou divadla, kulturní domy, kina apod. mohou být instalovány různé druhy zabezpečovacích systémů, aby chránily majetek, personál a návštěvníky. Patří sem:

Alarmové systémy: Detekují neoprávněný vstup nebo nebezpečné situace a vyvolávají varovné signály.

Kamerové systémy: Monitorují prostor a zaznamenávají obrazy, což pomáhá při sledování, identifikaci osob a vyšetřování incidentů. Jevištní kamerové systémy pak zaznamenávají průběh představení pro další zpracování a distribuci video formátu.

Přístupové kontroly: Omezují přístup do určitých oblastí divadla prostřednictvím karet, kódů nebo biometrických identifikátorů.

Detektory požáru: Sledují přítomnost dýmu, tepla nebo plamene a aktivují poplach v případě požáru.

Bezpečnostní osvětlení: Zajišťuje dostatečné osvětlení v nouzových situacích pro evakuaci.

Zabezpečení technických zařízení: Zahrnuje ochranu divadelní techniky a zařízení proti krádežím a vandalství.

Jevištní a technologická zařízení

Zahrnují různé prvky a technologie používané na divadelním jevišti a v jeho okolí. Patří sem:

Jevištní tahy: Mechanismy umožňující pohyb jevištního vybavení, jako jsou závěsy, dekorace a osvětlovací zařízení.

Zvedací stoly a podia: Pohyblivé platformy nebo pódia sloužící k vyvýšení herců, hudebníků nebo dekorací.

Lanovody: Systémy táhnoucí jevištní vybavení pomocí lan a katrů.

Stínění: Mechanismy pro řízení osvětlení a zastínění jeviště.

Speciální efekty: Technologie a zařízení používané pro tvorbu visuálních a zvukových efektů, jako jsou pyrotechnika, dýmové stroje a zvukové systémy.

Audiovizuální technologie: Zařízení pro projekci obrazu a zvuku, včetně projektorů, obrazovek a ozvučení.

K dalším pravidelným servisním zásahům patří i protipožární nástřik opony.

Pravidelné revizní kontroly se pohybují od 3 měsíců do 5 let dle druhu zařízení.

Nepodceňujte význam revizí a servisních kontrol. Dobře udržované zařízení bude bezpečně a spolehlivě fungovat, a pravidelné kontroly předcházejí potenciálním problémům. Prevence je klíčová, ať už jde o výpadky, poškození zařízení nebo ohrožení zdraví návštěvníků vašeho kulturního domu, divadla nebo kina.

Uděláme vám revize, které potřebujete a také jsme schopni jakékoliv zjištěné závady v co nejkratším možném termínu odstranit.

Neváhejte nás kontaktovat.

Tel: +420 733 677 201

E-mail: techartstav@techartstav.cz

Víc kontaktů.

TECHARTSTAV - Projekce a rekonstrukce divadel